Inicio:  5 noviembre 2021

Ospitale psikiatrikoan egindako aurkezpen klinikoek aukera ezinhobea ematen dute, bapateko bien arteko oinarrizko elkarrizketan, kasu konkretu baten momentuzko eraikuntza jarraitzeko eta sujetoak diskurtso edo gizarte-lotura baten barruan txertatzeko dauzkan aukerak aztertzeko. Aurkezpen hauek Lacan doktorearen ohiko jarduera izan ziren, berak egindako giza sufrimedu subjetiboaren zergatien ikerketan, ezaugarri patologikoen objektibizazio eta diagnostiko zein kategorietatik at.

Ospitalean egindako aurkezpen klinikoen inguruko tailerran kasuaren azterketa eta elkarrizketaren nondik-norakoa berreskuratzen dugu. Modu horretan, kasuaren estrukturaren orokorra eta elementu singularren berri aurlitzen saiatzen gara.

 

ARDURADUNAK:

Luis Alba | Julio González

 

 


 

EGUTEGIA:

05/11/2021
10/12/2021
28/01/2022
11/03/2022
29/04/2022
06/05/2022
03/06/2022
01/07/2022

 

  • Ordua: 20:00 hs.

 

 


 

(Gaixoen aurkezpenari buruzko tailerrak asistentzia baldintza bereziak dauzka)