acbi-laboratorio-clinico

Elucidación de las prácticas

 

 

DOCENTE:

Mónica Marín

CALENDARIO:

23/10/2023
13/11/2023
18/12/2023
22/01/2024
05/02/2024

18/03/2024
15/04/2024
13/05/2024
17/06/2024

  • Hora: 19:45
  • Lugar: Aula virtual ACBi

 

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Castañoseko Udaltegia – Centro Municipal de Castaños | Calle Castaños 11 – 48007 Bilbao

 

  • Hora: 20:15
  • Lugar: Local ACBi | Avda. Universidades 2 – 48007 Bilbao