acbi-laboratorio-clinico

Elucidación de las prácticas

 

 

DOCENTE:

Mónica Marín

CALENDARIO:

24/10/2022
21/11/2022
19/12/2022
23/01/2023
27/02/2023

27/03/2023
17/04/2023
22/05/2023
19/06/2023

  • Hora: 19:45
  • Lugar: Castañoseko Udaltegia – Centro Municipal de Castaños | Calle Castaños 11 – 48007 Bilbao
  • Lugar: Local ACBi | Avda. Universidades 2 – 48007 Bilbao
  • Lugar: Aula virtual ACBi